A próféta

Khalil Gibran: A próféta (részlet)

Almitra újra szólt: Beszélj nekünk az Értelemről és a Szenvedélyről. Almustafa így felelt: Lelketek gyakran nagy csaták színtere, ahol eszetek és belátásotok vív meg szenvedélyetekkel és vágyaitokkal. Bárcsak lelketek békítője lehetnék és a bensőtökben zajló versengést és ellentétet harmóniává és egységgé tudnám változtatni. De hogyan tehetném meg anélkül, hogy ti magatok nem váltok bensőtök békítőjévé, sőt barátjává?
Eszetek és szenvedélyetek navigáló lelketek kormányrúdja és vitorlája. Ha vitorlátok elszakad vagy kormányrudatok eltörik, csak lehorgonyozva maradhattok meg a tenger közepén, mert a tengeren hánykolódva a vesztetekbe sodródtok. Az értelem egyeduralkodóként minden lendületet visszafog, a magára hagyott szenvedély pedig mindent, önmagát is elemésztő tűz. Lelketek emelje értelmeteket szenvedélyetek magasságába, hadd énekelhessen. Értelmetek úgy vezesse szenvedélyeteket, hogy az minden nap feltámadhasson, ahogy a főnixmadár újjászületik hamvaiból.
Szeretném, ha belátásotokat és vágyatokat úgy fogadnátok, mint a házatokba betérő két szeretett vendéget. Bizonyára nem részesítenétek előnyben egyiket a másikkal szemben, mert aki egyikükkel figyelmesebb, az mindkettő szeretetét és megbecsülését elveszti.
Amikor a dombok között a fehér nyárfa hűsítő árnyékában ültök és átjár titeket a messze elterülő mezők békéje és bölcsessége, szívetek mondja csendesen: „Isten értelmében nyugszik”. Amikor kitör a vihar és az erős szél megrázza az erdőt és a villámlás és mennydörgés az ég hatalmát hirdeti, szívetek is velük együtt zengje: „Isten szenvedélye tombol”. Mivel ti is Isten levegőjének fuvallata és Isten erdőjének levele vagytok, nektek is értelmetekben kell megnyugodnotok és szenvedélyetekkel kell mozdulnotok.

Egy asszony arra kérte: Beszélj nekünk a Fájdalomról. Almustafa azt mondta: Csak a fájdalom által törhető fel a megértéseteket körülvevő héj. Ahogy a gyümölcs magjának is fel kell törnie a héját, hogy odaadhassa magát a napnak, úgy nektek is meg kell ismernetek a fájdalmat.
Ha szívetek képes minden nap ujjongani életetek csodáján, fájdalmatok nem fog kevésbé csodálatosnak tűnni, mint örömötök. Úgy fogadjátok szívetek érzéseit, mint az évszakok járását földjeiteken, így szomorúságotok telén nyugalommal fogtok virrasztani.
Sok fájdalmatokat magatok választjátok. Ez a keserű pirula, amivel az orvos beteg éneteket gyógyítja. Bízzatok orvosotokban és nyugodtan nyeljétek le keserű piruláját, mert bár keze nehéz, a láthatatlan jóakarat vezeti mozdulatait. Bár pohara megégeti ajkatokat, ez a pohár abból az agyagból készült, amit a Fazekas saját szent könnyei nedvesítettek meg.